Kontakt Miljøhagen
Løeshagaveien 49
Nesoddparken
1450 Nesoddtangen
Tlf.: (+47) 950 72 513

Nesoddparken AS og foreningen Miljøhagen

Nesoddparken AS er et kunstsenter der kunstnere innenfor flere kategorier huserer, 35 aktører leier for tiden av senteret. Miljøhagen skal bruke uteområdet og drives på frivillig basis - innsatsen lønnes i prinsippet ikke. Vi satser på prosjekter og søker midler til gjennomføring av disse. Prosjektledere kan lønnes fra omsøkte midler.
Foreningen Miljøhagen ble stiftet i november 2010. Vi har sammen med Nesoddparken og i samarbeid med Nesodden kommune, ambisjoner om å gjøre uteområdet attraktivt som rekreasjonsområde.
Mer om Nesoddparken finner du på www.nesoddparken.no.
Miljøhagen har adresse Løeshagan 19 C/o Nesoddparken, 1450 Nesoddtangen. Selskapets navn i Brønnøysundregisteret er Miljøhagen, org. nr. 896 354 922.

Området vi disponerer

Tomten er på ca. 20 mål og består i all vesentlig av gammel eikeskog, beitemarker og et lite tjern fullt av salamandre og frosk. Gamle trær og vindfall lager et elderado for fugler og innsekter. Vi tenker oss fuglekasser, benker og merkede stier slik at flest mulig får oppleve dette lille paradiset.

Vår målsetting

Miljøhagen vil ha tilbud om kurs og gi tilbud om opplæring i bl.a prinsipper for permakultur som passer inn i den vakre naturen i området. Vi vil tilstrebe å knytte sammen natur med ulike former for utfoldelse av kunst og kulturaktiviteter. Målet er å tilby et opplevelsessenter der de som ønsker det kan delta i utformingen av aktivitetene.